Nelaimingai žuvęs didysis apuokas, kurio iškamšos gamybai Zoologijos muziejuje rinkome aukas, perduodas iškamšų gaminimo meistrams.

Dėkojame aukojusiems naujos iškamšos įsigijimui: Gabių vaikų akademijos moksleiviams ir jų tėveliams, Vilniaus Gerosios Vilties m-klos 7-okams; Filaretų ir Vilniaus ,,Šviesos“ pradinės m-klos 3-iokams; m-klos Darželių ,,Aukštyn kojom“ , Pagirių ,,Pelėdžiukai“, ,,Svaja“ vaikams ir jų tėveliams; Gerb. Batavičiams, Paltanavičiams, Dominykai Gurskaitei, Juozui Gordevičiui, I. Meškienei, Aidui Mackevičiui, V. Savickui, Rokui Abraičiui, Mildai ir Gretai Mackevičiūtėms. Dėkojame ir kitiems geros valios žmonėms, kurie lankėsi VU Zoologijos muziejuje, aukojo, tik neužsirašė aukų registracijos knygoje! Iš viso apuoko iškamšos gamybai buvo surinkta 296 Eur.

Laukite informacijos apie tolimesnę eigą !

VU Zoologijos muziejaus kolektyvas