Ričardas Kazlauskas (1927 - 2014)

Gamtos mokslų daktaras, profesorius, T. Ivanausko premijos (1996 m.) laureatas,
apdovanotas Karininkų kryžiaus ordinu už gamtosaugos idėjas.

1952 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo biologo – zoologo specialybę. 1963 m. VU Gamtos fakulteto mokslinėje taryboje apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją „Lietuvos TSR upių entomofauna (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) ir jos reikšmė upėtakių mitybai“. Ilgą laiką tyrinėjo dieninius drugius. Per 20 darbo metų tapo žymiausiu šios srities specialistu Lietuvoje. Ypač vertingų duomenų sukaupė apie dieninių drugių gausumą, migraciją, zoogeografiją, retų rūšių apsaugą. Parengė ir išleido pirmąjį Lietuvoje spalvotą Lietuvos drugių atlasą, sukaupė didelę drugių kolekciją (VU Zoologijos muziejuje). Jo iniciatyva  įsteigti pirmieji balinių vėžlių ir entomologiniai draustiniai. Buvo didelis Lietuvos paukščių žinovas.
Moksliniai tyrimai: entomologija,  hidrobiologija, virš 50 mokslinių ir virš 100 mokslo populiarinimo straipsnių, 1 monografija, 10 knygų, 3 vadovėlių autorius.
Dalyvavo tarptautinėse ekspedicijose 1981 m. – Kuboje, 1994 m. – Helgolando saloje Šiaurės jūroje, 1995 m. – prie Adrijos jūros (Kroatija) ir Vilniaus universitetui parvežė gausias drugių bei hidrobiontų kolekcijas.  Per 30 metų paruošė apie 200 gamtos populiarinimo laidų per televiziją ir radiją: „Langas į gamtą“, „Vakaras su tėveliu“, „Gamtos duris atvėrus“. Už šias laidas žiūrovų buvo išrinktas mylimiausia televizijos žvaigžde.

Šeštadienio naktį  miręs garsus Lietuvos gamtininkas profesorius Ričardas Kazlauskas trečiadienį (2014 m. rugsėjo 10 d.) amžinojo poilsio atguls Vilniaus Karveliškių kapinėse.
Atsisveikinti su velioniu galima Šv. Jonų bažnyčioje – antradienį nuo 11.00 iki 22.00 valandos, trečiadienį nuo 10.00 iki 14.00 valandos.
Liūdi Zoologijos katedros kolektyvas