Parašytas pradinis baigiamojo darbo variantas (atspausdintas popieriuje) turi būti įteiktas darbo vadovui:

Balandžio 28 d. (magistrai);

           Balandžio 29 d. (bakalaurai).

 Baigiamųjų darbų vadovai iki gegužės 11 d. 9.00 val. pateikia raštišką išvadą apie darbo atitikimą baigiamiesiems darbams keliamiems reikalavimams (vyresn. spec. R. Zaksaitei, C 131 kab.).

 Bakalauro baigiamųjų darbų aprobacija įvyks gegužės 11 d. 9.00 val. R 105 auditorijoje. Vienam studentui skiriama iki 10 min. Pristatymo metu bakalaurantas formuluoja darbo tikslą, nurodo metodikos ypatumus ir pagrindžia gautus rezultatus. Darbo pristatymo forma turi atitikti mokslinių konferencijų ar seminarų metu pateikiamiems pranešimams keliamus reikalavimus.

Esant būtinybei, darbo vadovo teikimu, gali būti atliekama ir magistro baigiamojo darbo aprobacijos procedūra.

Pilnai sutvarkytas ir paruoštas gynimui baigiamasis darbas (2 egz.) su vadovo(ų) ir studento parašais bei kopija magnetiniuose laikmenyse pristatomas į katedrą (vyr. spec. R. Zaksaitei, C 131 kab.):

                      Gegužės 30 d. (magistrantai, bakalaurai);

 Baigiamųjų darbų gynimas numatomas:

                      Birželio 7 d. 9.00 val. (bakalaurai) R 104

                      Birželio 6 d. 9.00 val. (magistrai) R 104

Datalius baigiamųjų darbų apiforminimo bei gynimo ir vertinimo tvarkos aprašus rasite skiltyje Atsisiuntimai